banner
tilbake

Fra nettsidene til Fagerborg skole

skoleåret 07/08


OM NORSK NOK

Tirsdag 8.mai 2007 dro hele klasse 2A til Jakob kulturkirke for å se dramatiseringen av jødenes skjebne gjennom blant annet
Kathe Lasniks liv. Flere i klassen har vært på studietur med Hvite busser og hadde derfor hørt om henne før.
Elevene i 2 Ballet hadde på forhånd arbeidet med boka.

Her er referat og sitater fra elevene i 2A og 2 Balletts loggbøker:Kathe Lasnik var jøde. Hun ble født i Norge i 1927, vokste opp i Oslo med sine foreldre og søsken og gikk på Fagerborg skole.
26. november 1942 ble hun og familien transportert til Polen. Kathe Lasnik ble 1.desember samme året drept
i konsentrasjonsleieren Auschwitz-Birkenau, bare 15 år gammel. Senere er det skrevet en bok av Espen Søbye om hennes korte liv:
Kathe, Alltid vært i Norge. Oktober forlag 2003. Denne boka kan du låne på skolens bibliotek.

Skuespilleren Janne Langaas så bildet av Kathe Lasnik henge i gangen under minnetavlen på Fagerborg videregående skole.
Dette var starten på hennes arbeid med å lage skuespillet Norsk nok. Selv om Kathe Lasnik ikke direkte er representert i dramatiseringen,
blir hun nevnt flere ganger som et eksempel, som får oss til å relatere bedre til de grusomhetene som hendte under 2.verdenskrig.
Kathes historie blir fortalt gjennom et møte mellom skuespilleren Janne og en gammel dame, Gogo, som overlevde krigen
og som visste hvem Kathe var. Gogo er selv jøde og klarte å flykte til Sverige, da deporteringen av jødene foregikk.
På denne måten får vi både hennes og Kathes historie.
Skuespilleren har også flere innslag i forestillingen, der hun leser opp fakta fra røde lapper om hva som virkelig skjedde
under 2.verdenskrig i Norge. Sammen med film- og radioklipp gjorde det stykket veldig engasjerende!

Oppsettingen var svært minimalistisk. Janne Langaas var alene på scenen. Til tross for dette var det ikke noe problem å forstå
vekslingen mellom karakterene.  Det var også få kulisser. Hun hadde et slags dukkehus som skulle representere leiligheten
til familien Lasnik. Hun hadde også en rad med små, hvite biler og miniatyr-trær, men det som hadde størst effekt var en vekkerklokke.
Hun stilte den slik at den sto på 20 minutter. Det er så lang til det tar før alle har dødd i et gasskammer.

Hun hadde mange slike effekter som ga oss en følelse av å være nærmere det forferdelige som skjedde.
Hun trakk også inn flere hendelser som drapet på Benjamin Hermansen og andre rasistiske handlinger som har skjedd i Norge i vår tid.
Noen mente at eksemplene var litt for mange og at forestillingen burde vært litt kortere, men det helhetlige inntrykket var positivt.
Å se stykket Norsk nok lærer oss om forholdene under 2.verdenskrig i Norge på en engasjerende og ny måte.

Forestillingen gjorde et kjempeinntrykk på meg! Jeg fikk et syn på innvandrere som jeg før ikke har hatt.

Jødeforfølgelsen var helt grusom. At ikke flere prøvde å gjøre noe for å stoppe det som skjedde, er uforståelig.
Hadde jeg vært like feig og redd for å bli straffet for å redde liv?
Sitat fra forestillingen: Mot er noe som smitter. En bølge som river med seg alle, også de som egentlig ikke tør.

I bakgrunnen var det et lerret der det ble vist lysbilder og film. På scenen var alt i miniatyr. En lang rekke med biler og en leilighet
med møbler. Jeg synes forestillingen var en blanding av teater og foredrag, som gjorde sterkt inntrykk på meg.
Det er så viktig at vi ikke glemmer alt det grusomme som skjedde, og det var bra at Janne Langaas knyttet det opp mot rasisme i dag.

Den faktaorienterte boken om Kathe Lasnik gikk over til å bli et utrolig interessant skuespill.
Faktastoff som jeg ikke kjente til, ble satt inn i en sammenheng. Dette gjorde forestillingen til en opplevelse.

tilbake